Programa Suport Vital Bàsic

Aquest segon trimestre, els  alumnes de 1r d’ESO han iniciat el programa de “Suport Vital Bàsic als Centres  Educatius”, que compta amb el suport i coordinació del Departament d’Ensenyament i del Consell Català de Ressuscitació.

L’objectiu principal de l’activitat és que l’alumne aprengui coneixements bàsics gradualment (teòrics i pràctics), adaptats a cada edat, relacionats amb què és, què cal fer i com podem actuar davant d’una situació d’emergència vital.

La formació s’inicia en l’alumnat d’infantil i primària amb un contingut bàsic, cada any, de forma progressiva, i es van afegint nous continguts i objectius ( a través de diverses activitats adaptades a l’edat del nen/a) per aconseguir que a cada etapa formativa es realitzi una acció més davant l’aturada cardiorespiratòria (ACR), concepte que s’introdueix a cicle mitjà i superior.

Hem recomanat a tots els alumnes, un cop acabada la formació, que comparteixin aquests coneixements adquirits a casa, per fer partícips a totes les famílies d’aquesta innovadora experiència.

L’activitat ha estat dirigida pel Departament d’Educació Física i Ciències Naturals, que ha adquirit la formació en Suport Vital Bàsic als centres educatius pel Consell Català de Ressuscitació.

Al finalitzar els estudis tindrem uns ciutadans conscienciats sobre la importància d’intervenir de forma ràpida davant d’una aturada cardiorespiratòria i, el que és més important, sabran com actuar.

Departament d’Educació Física i Ciències Naturals