2n Premi Nacional Don Bosco d’innovació Tecnològica

L’alumne de l’Institut Caparrella Marc Corretgé Gilart ha guanyat el segon premi de la categoria industrial de la 30ena edició del certamen nacional “Premio Don Bosco a la Investigación y la Innovación Tecnológica”  i que s’ha celebrat a Saragossa els dies 28 de febrer 1 i 2 de març de 2017.

El treball guanyador, realitzat al Cicle Formatiu de Grau Superior de Manteniment Electrònic i tutoritzat pel professor Albert Saiz Vela, duu el títol “Pan & Tilt: Panorámicas y Timelapses automatizados” i presenta la concepció, disseny, desenvolupament i implementació d’un sistema electrònic automatitzat anomenat “Pan & Tilt” per tal de fer fotografies panoràmiques i seqüències visuals anomenats “time lapses” (captures de diferents fotografies consecutives a partir d’una freqüència programable per tal de poder observar diferents motius o succesos que, per norma general, succeeixen a velocitats molt lentes i per tant imperceptibles a l’ull humà). Sistemes com el desenvolupat en aquest treball acostumen a utilitzar-se en fotografia astronòmica per exemple.

El sistema implementat permet, entre altres coses, programar la freqüència de dispar de la càmera fotogràfica acoblada al dispositiu “Pan & Tilt”, disparar la càmera remotament mitjançat un sistema de raigs infraroigs, així com establir de forma variable i programable l’orientació de la càmera fotogràfica en l’eix horitzontal (moviment “Pan”) i vertical (moviment “Tilt”).

A diferència de les opcions comercials que trobem en el mercat (i que tenen un preu força elevat), el dispositiu que s’ha desenvolupat en aquest projecte té un cost molt menor ja que part de la circuiteria electrònica utilitzada i part de les estructures mecàniques associades al dispositiu s’han dissenyat i fabricat mitjançant la utilització de tecnologies open source com per exemple l’ús de la plataforma de desenvolupament microprogramable Arduino o l’ús d’una impressora 3D.A més a més, a diferència de les opcions comercials que trobem al mercat, el sistema desenvolupat no necessita cap tipus de trípode per funcionar de manera que la seva maniobravilitat i estabilitat en entorns naturals complicats queda garantida.