Departament d’Electrònica al Mercatec

Els alumnes Raúl Fernández, Xavier Alejo i Pau Anglada, estudiants del 1er curs del CFGS de Manteniment Electrònic de l’Institut Caparrella van participar a la XIVena edició del Mercat de la Tecnologia celebrat a Lleida presentant alguns dels projectes elaborats durant el curs actual sota el nom d’ “Electrònica aplicada a la robòtica”.

Els projectes desenvolupats es basen en l’ús i el disseny de circuits electrònics, desenvolupament de firmware i elaboració d’estructures mecàniques amb una impressora 3D utilitzant eines desenvolupament de software i hardware lliures. Aquesta metodologia permet que els  estudiants apliquin els coneixements impartits en les diverses assignatures impartides en el cicle formatiu d’una forma pràctica i creativa.

Els tres prototipus presentats consistien en un robot aràcnid controlat pel telèfon mòbil a través del protocol de comunicacions bluetooth, un cotxe teledirigit també controlat pel telèfon mòbil a través de bluetooth i un braç robòtic controlat sense fils mitjançant un comandament de ràdiofreqüència. En tots tres sistemes s’ha fet un ús intensiu de la plataforma Arduino així com eines de CAD de disseny electrònic i mecànic.