Jordi Pérez ens il·lumina  

“Quan veus alguna cosa és perquè hi ha llum. Sense llum no veiem res.” A partir d’aquest principi el lleidatà Jordi Pérez va començar a compartir la seva trajectòria professional i coneixements sobre el disseny, preparació i ambientació dels espectacles en viu a l’alumnat de 2 CFGM de Vídeo, Discjòquei i So.

Jordi Pérez actualment és l’encarregat de dissenyar, ambientar i il·luminar els concerts tant nacionals com internacionals de la gira del famós cantant Nach. A més, d’il·luminar espectacles dels ballarins de dansa Brodas Bros,   ha il·luminat en moltes actuacions a ciutats com Londres i Berlin. Pérez va ensenyar el software que utilitza per dissenyar els diferents ambients dels escenaris i va comentar diferents il·luminacions d’escenes, també va recalcar a l’alumnat la importància de saber treballar en equip, l’esforç i sobretot tenir passió per la feina perquè és la major recompensa personal.