Museu d’Història I Sagrada Família

El departament de Ciències Socials, el passat  24 de maig, va organitzar una sortida a Barcelona amb  l’alumnat de quart curs de l’ESO amb un doble objectiu treballar el segle XX català i visitar La Sagrada Família.

L’activitat al Museu d’Història de Catalunya plantejava un repte, els alumnes havien d’ investigar i reconstruir a partir d’uns objectes les vides de diferents famílies que havien viscut al llarg del segle XX i preparar una exposició al museu.  Van haver d’analitzar les fonts i contextualitzar-les per tal d’aconseguir una visió de l’evolució dels aspectes demogràfics, econòmics, polítics i de la vida quotidiana de  la Història del segle XX a Catalunya.

Per la tarda van visitar un dels monuments modernistes més emblemàtics de Barcelona, La Sagrada Família de Gaudí . En aquesta obra, Gaudí va aconseguir una perfecta harmonia en la interrelació entre els elements estructurals i els ornamentals, de tal manera que totes les arts s’integraven en un conjunt estructurat i lògic. De totes maneres, el que més ens va cridar l’atenció va ser el seu interior, una mena de bosc format per un conjunt de columnes arborescents inclinades, de forma helicoïdal, que aconsegueixen crear una estructura alhora simple i resistent pena de color.