Campionat de Kahoot de Riscos Laborals

Els alumnes d’Instal·lacions de Telecomunicacions guanyen el campionat de Kahoot de Riscos Laborals.

El passat 25 d’abril es va celebrar el campionat de Kahoot de Riscos Laborals al pavelló de l’Institut Caparrella on van assistir alumnes dels Cicles formatius de torn de matí que estan cursant l’assignatura de FOL:

1r d’ASIX, 1r de Manteniment Electrònic 2n d’ Instal·lacions de Telecomunicacions, 1r de SMX A i B, 1r d’Electromecànica de Vehicles A i B i 1r de Preimpressió digital.

El concurs consistia en respondre 100 preguntes sobre el temari de Formació i Orientació Laboral referent a l’àrea de Riscos Laborals. A més a més d’encertar la pregunta també puntuava la rapidesa en respondre.

Els guanyadors es van emportar un reconeixement per part de l’organització, el Departament de FOL de l’Institut.