Proves d’accès a cicles formatius

Ha estat publicada la convocatòria per a les Proves d’Accès a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La inscripció es pot fer entre el 13 i el 22 de març.

Trobareu informació per a la prova de grau mitjà i de grau superior::

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Per a qualsevol altra informació, us podeu adreçar a la Secretaria del centre o a Prefectura d’Estudis.

anagramainicial