APP “JoFP Catalunya”  creada i dissenyada per Informàtica Caparrella

Programar solucions informàtiques a problemes reals,  és l’objectiu que persegueixen tots els informàtics, en aquest cas els alumnes del cicle de grau superior de desenvolupament web han creat l’aplicació mòbil “JoFP  Catalunya” i el portal web http://jofp.capalabs.com que permet controlar els continguts i canviar dinàmicament el comportament de l’APP, així com enviar notificacions als usuaris de l’aplicació.   Els nois han desenvolupat aquesta aplicació dins els mòduls de desenvolupament d’aplicacions mòbils i desenvolupament web en entorn servidor, on han pogut aplicar tots els coneixements adquirits i plasmar-los dins d’una aplicació mòbil,   ja que aquest tipus de dispositius són l’eina de consulta per excel·lència en l’actualitat,   aquest projecte ha sorgit com encàrrec del propi Departament d’Ensenyament, per tal de dinamitzar i fer promoció de les capacitats dels estudis de formació professional.    Aquesta aplicació permet consultar des de qualsevol dispositiu mòbil o Tablet, amb sistema Android o Apple, tota aquella informació sobre els estudis de Formació Professional que s’imparteixen als diferents centres de Catalunya. L’usuari pot cercar la informació per localitat, per estudis, per nom del centre, fins i tot pot visualitzar un mapa de les comarques de Catalunya i veure gràficament quins estudis es realitzen prop seu.   Cal destacar també que els alumnes conscients que en l’actualitat també es necessari disposar d’una fitxa en format paper, han creat un aplicatiu integrat que permet generar fitxes segons els estudis, segons el centre educatiu, etc… permetent accedir a la informació que es mostra a l’aplicació mòbil en diferents formats.Exemple fitxa: https://jofp.capalabs.com/centre/25002799

Aquest gran treball es presentarà durant el Mobile World Congress dins l’espai que tindrà el Departament d’Ensenyament al Yomo, on tots els assistents podran descarregar-la i veure’n demostracions in situ, tant del panell de control com de la pròpia aplicació mòbil. Lloc web del projecte: http://jofp.capalabs.com Avança’t i descarrega’t l’aplicació a:

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.caparrella.projects.jofp

Apple Store: https://itunes.apple.com/us/app/jofp-catalunya/id1348809458?mt=8