Calendari curs 16-17

1r TRIMESTRE

ESO   DATES DEL TRIMESTRE

 • Inici de classes: 12 de setembre
 • 1r trimestre: 12 setembre- 9 de desembre
 • Reunió professors/es-tutors/es ESO: 25 i 26 d’octubre
 • Reunió pares ESO: 4 d’octubre
 • Juntes d’avaluació : 13 i 14 desembre
 • Lliurament de notes: 22 de desembre

BATX.  DATES DE TRIMESTRE

 • Inici classes: 12 setembre
 • Reunió professors/es tutors/es: 11 d’octubre
 • Reunió pares Batxillerat: 3 d’octubre
 • Lliurament TdR (convocatòria voluntària) 24 d’octubre, exposició 2 novembre
 • Setmana d’exàmens del primer trimestre: 23 al 29 de novembre
 • Junta d’Avaluació: 30 novembre
 • Lliurament de notes: 2 de desembre

CF. I CAS  DATES DE TRIMESTRE

 • Inici classes CFGM: 12 de setembre
 • Inici classes CFGS I CAS: 19 de setembre
 • Reunió professors/es tutors/es: 19 i 26 d’octubre
 • Reunió pares 1r CFGM: 6 de setembre
 • Reunió pares 2n CFGM: 5 d’octubre
 • Final trimestre CAS: 25 de novembre
 • Juntes d’Avaluació CAS: 29 de novembre
 • Juntes d’Avaluació CF: 7 i 14 de desembre
 • Lliurament de notes CAS: 2 de desembre
 • Lliurament de notes CF: 22 de desembre

ALTRES DATES

 • Festa de lliure disposició: 31 d’octubre
 • Vacances de Nadal: 23 de desembre al 8 de gener ambdós inclosos
 • Festa local: 29 de setembre


2n TRIMESTRE                               

ESO   DATES DEL TRIMESTRE

 • 2n trimestre: del 12 de  desembre al 10 de març
 • Reunió professors/es tutors/es ESO: 7 i 8 de febrer
 • Juntes d’avaluació: 14 i 15 de març
 • Lliurament de notes: 17 de març

BATX.  DATES DE TRIMESTRE

 • Inici/Final trimestre: 28 de novembre al 3 de març
 • Reunió professors/es-tutors/es : 31 de gener
 • Lliurament del treball de recerca: 12 de desembre
 • Exposició del treball de recerca: 20 de desembre
 • Comunicació notes TdR a l’alumnat: 12 de gener
 • Exàmens de pendents de 1r de batxillerat : 14 i 16 de febrer
 • Setmana d’exàmens del segon trimestre: 23 de febrer al 2 de març
 • Junta d’Avaluació: 7 de març
 • Lliurament de notes:  9 de març

 

CF  I  CAS.  DATES DE TRIMESTRE

 • Inici/Final trimestre CAS: 28 de novembre al 3 de març
 • Reunió professors/es tutors/es de CFGM i CAS:  8 de febrer
 • Juntes d’Avaluació: 8 i 15 de març
 • Lliurament de notes CAS:  9 de març
 • Lliurament de notes CF:  17 de març

ALTRES DATES

 • Festa de lliure disposició: 27 de febrer

3r TRIMESTRE

ESO   DATES DEL TRIMESTRE

 • 3r trimestre: 13 de març al 21 de juny
 • Juntes d’avaluació:  22 i 23 de juny

DATES DE TRIMESTRE BATX.

 • Inici trimestre: 6 de març
 • Setmana d’exàmens del 3r trimestre 2n Batxillerat: 4 al 10 de maig
 • Exàmens finals 2n de Batxillerat: del 15 al 19 de maig
 • Juntes d’Avaluació de 2n de Batxillerat: 22 de maig
 • Setmana d’exàmens del 3r trimestre 1r Batxillerat: 29 de maig al 2 de juny
 • Exàmens finals 1r Batxillerat: del 5 al 9 de juny
 • Junta final 1r de Batxillerat: 13 de juny
 • Lliurament de notes 1r Batxillerat : 20 de juny a les 10:00 hores
 • Reclamacions: 20 de juny ( de 11 a 13 hores)

DATES DE TRIMESTRE CFGM i CAS

 •  Final trimestre CAS: 19 de maig
 • Juntes d’Avaluació CAS: 24 de maig
 • Final trimestre CFGM: 31 de maig
 • Presentació Mòdul Síntesi 2n CFGM: 31 de maig
 • Juntes 1a convocatòria: 1 de juny
 • Lliurament notes 1a convocatòria: 2 de juny
 • Exàmens segona convocatòria : del 5 al 14 de juny
 • Juntes d’Avaluació CFGM : 15 i 16 de juny
 • Lliurament de notes  i reclamacions : 21 de juny (de 10 a 12 hores)

DATES DE TRIMESTRE CFGS

 • Final 2n curs de CFGS: 26 de maig
 • Juntes d’Avaluació 2n CFGS : 29 de maig
 • Exàmens segona convocatòria : del 5 al 14 de juny
 • Final 1r curs de CFGS: 31 de maig
 • Juntes 1a convocatòria: 1 de juny
 • Lliurament notes 1a convocatòria: 2 de juny
 • Exàmens segona convocatòria : del 5 al 14 de juny
 • Juntes d’Avaluació  : 15 i 16 de juny
 • Lliurament de notes i reclamacions  : 21 de juny (de 10 a 12 hores)

ALTRES DATES

 • Vacances Setmana Santa: del 8 al 17 d’abril ambdós inclosos
 • Festa de lliure disposició: 12 de maig
 • Festa local: 11 de maig