CGM Instal•lacions de Telecomunicacions

Durada: 2 cursos

Competència general del cicle: La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions domòtiques, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscs laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Mes informació: http://electronica.x10host.com/