CGS Manteniment electrònic

Durada: 2 cursos

Competència general del cicle: La competència general d’aquest títol consisteix a mantenir i reparar equips i sistemes electrònics, professionals, industrials i de consum així com a planificar i organitzar els processos de manteniment, aplicant els plans de prevenció de riscos laborals, mediambientals, criteris de qualitat i la normativa vigent.

Mes informació: http://infoelectronica.hol.es/