Coordinació de la Qualitat i Millora Contínua

Tingueu molt en compte les recomanacions següents:

– Tota la Documentació del Sistema de gestió de la Qualitat es troba única i exclusivament a la Intranet iEducació.

– Abans d’utilitzar qualsevol document, comproveu la versió vigent que es troba a la Intranet iEducació => Gestió Qualitat => Documents de Gestió => Llistat documents.

– No guardeu mai els documents en el vostre ordinador. Utilitzeu sempre i únicament les versions actualitzades, directament de la Intranet iEducació => Gestió Qualitat => Documents de Gestió => Llistat documents

– Feu-nos saber els dubtes i suggeriments que tingueu a qualitat@iescaparrella.cat.

– Consulteu el vostre correu electrònic i els missatges de la Intranet iEducació amb freqüència, per estar informats de les novetats documentals i altres comunicats que afecten al funcionament del centre.

-Per a qualsevol aclariment, suggeriment o millora, us podeu posar en contacte amb la Coordinació de la Qualitat, al correu qualitat@iescaparrella.cat o personalment en els dies i hores establerts a tal efecte.