Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra

OCTEFA 2014-2020 es l’acrònim del Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra. Es tracta d’un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països. Més informació