Jornada tècnica Karting

La jornada tècnica es va dividir en dues parts molt diferenciades, una primera part en la qual es van treballar els aspectes més tècnics i una segona part més lúdica.

La part tècnica es va dividir en tres aspectes: Ajustos tècnics, estat físic, pilotatge.

Breu resum de la part tècnica

1.- Ajustos tècnics:

L’eix davanter té una gran influència en el comportament del Kart. Aquests ajustos bàsics li permetran orientar-se, després pot ajustar el maneig segons les condicions de la pista, la temperatura ambient i els tipus de pneumàtics utilitzats.

2.-Aspectes físics: 

En la segona part es va abordar el fet de tenir bona forma física, la influència del pes del pilot fins a la correcta posició dins del kart.

3.Pilotatje:

Finalment es va tractar la tècnica en els revols, part fonamental de les tècniques del karting que és necessari dominar.  Si el pilot aconsegueix fer-se amb el control en els revols,  té més de la meitat de treball assolit.

La part lúdica va consistir en realitzar unes sèries amb el Karts.