“WORLD RESTART A HEART DAY”

Amb el lema TOTS ELS CIUTADANS del mon poden SALVAR una vida, hem iniciat la formació al nostre centre de Suport Vital Bàsic. Durant dues setmanes, l’alumnat de tota l’ESO treballarà a nivell teòric i pràctic les maniobres necessàries d’actuació davant d’una situació d’emergència vital.

Aquest és el 3r curs acadèmic que participem en el programa de “Suport Vital Bàsic als Centres Educatius”, projecte que vam iniciar el curs 2016-17 i que compta amb el suport i coordinació del Departament d’Ensenyament i del Consell Català de Ressuscitació.

En cada curs l’alumnat amplia els continguts que va aprendre el darrer curs. L’objectiu és aconseguir que a cada etapa formativa es realitzi una acció més davant l’aturada cardiorespiratòria (ACR), fins a 4t d’ESO en que els alumnes que han fet la formació des de 1r d’ESO, rebran un certificat conforme són ciutadans aptes per a desenvolupar el SVB en situacions d’emergència.

Hem recomanat a tots els alumnes, un cop acabada la formació, que comparteixin aquests coneixements adquirits a casa, per fer partícips a totes les famílies d’aquesta innovadora experiència.

L’activitat ha estat dirigida per docents del centre de diferents departaments, que ha adquirit la formació en Suport Vital Bàsic als centres educatius pel Consell Català de Ressuscitació.

A continuació us deixem una imatge del  pòster que han ajudat a fer l’alumnat de visual i plàstica de 1r d’ESO, perquè vegeu alguna de les diferents accions que hem realitzat al centre a part de la formació tòrica i pràctica. També hem fet una activitat a tutoria que ens ha servit per reforçar la integració del programa i la presa de consciència en la importància de l’adquisició de coneixements i hàbits perdurables.

Equip impulsor del Suport Vital Bàsic a l’INS Caparrella

dav

dav