Què fem?

L’Ampa de l’IES Caparrella, és una associació de pares i mares amb una llarga experiència, ja que ha estat present durant molts anys defensant els interessos dels nostres fills. Així mateix compta amb el suport de la majoria de pares i mares d’alumnes del Centre. Aixó ens permet fer un treball seriós i continuant en la millora del funcionament del centre. El sistema de coordinació de l’Ampa és molt senzill, però a la vegada molt eficaç. A continuació ús expliquem les principals formes d’actuació:

Seguiment de la marxa ordinària del Centre. 

En les reunions periòdiques que fem amb la Direcció del centre i amb la nostra presència en el Consell Escolar, podem conèixer el dia a dia que viu l’Institut, de manera que les dificultats que puguin sorgir diàriament, siguin grans ó petites, són tractades amb rigor i interès per totes aquelles parts implicades. D’aquesta manera l’Ampa pot aportar les seves opinions, suggeriments i si cal, sumar aquells recursos de col·laboració amb els professors i la Direcció, sempre en el benefici dels nostres fills.

Organització d’activitats complementaries.

A vegades aquest és un apartat difícil de complimentar. Tots sabem que els dissenys curriculars normatius no abasten tots els àmbits de la formació que necessiten els nostres fills, tant professionalment com humanament. L’Ampa participa en un seguit d’activitats organitzades pel centre, aquestes es duen a terme tenint en compte les opinions dels professors, així com les necessitats i els interessos que poden tenir els propis alumnes.

Activitats culturals.

L’Ampa promou i participa en múltiples activitats de suport a l’activitat acadèmica:

  • Ajudes a les sortides que els alumnes realitzen fora de l’Institut, entrades a institucions culturals, viatges, etc.
  • Xerrades formatives i educatives d’interès comú per als alumnes, sempre prioritzant les necessitats de l’alumne en relació al seu futur.
  • Ajudes completàries en activitats esportives com per exemple, la natació, que els ha ha despertat entre els mateixos alumnes i que ja podem valorar molt positivament.
  • Ajudes pels viatges de final de curs de ESO, BTX, (entrades als museus, etc).
  • Inversions puntuals per a complementar els equipaments del Centre, llibres, material informàtic i d’altres mancances que puguin sorgir.
  • Suport a la Revista del Centre.

 

 

Donar suport als pares.

Els pares som els membres de l’associació i algunes de les activitats van dirigides a ells, l’Ampa intenta dur a terme iniciatives que despertin l’interès comú. Una de les activitats es l’organització de xerrades sobre temes que ens preocupen, (el sistema educatiu, l’adolescència, les drogues, la sexualitat, l’anorèxia……), en podríem dir moltes més, però ens agradar que vosaltres mateixos ens proposeu algun tema en concret en les xerrades que es convoquen periòdicament i que ens permeten reflexionar sobre el nostre paper com a pares, amb intenció de poder donar resposta a totes aquelles propostes, suggeriments, dubtes i preocupacions que els pares fan arribar a la Junta de l’Ampa.