Felip Gallart visita l’Institut Caparrella

El dia 19 de desembre el Sr. Felip Gallart, mestre i escriptor polifacètic, va venir a l’Institut Caparrella a parlar-nos sobre el conte.

Primerament, ens va animar a tots a llegir força, sobretot poesia, ja que segons ell és “el laboratori del llenguatge”. Però no havia vingut a parlar de la poesia, sinó del conte; “molts dels entesos afirmen que no es pot definir concretament l’extensió del conte o de la novel·la” aquestes foren les seves paraules per introduir-nos al tema. Seguidament, ens va explicar les quatre bases que un bon conte necessita per agradar el lector: “l’ha d’emocionar, l’ha de distreure, ha de ser coherent i ha de tenir bellesa, encara que depenent de l’autor pot constar d’un percentatge més elevat d’un concepte o d’un altre” afirma l’escriptor.

“La idea és la part més important de la qual consta un conte i la més difícil d’escollir, és important que siguin originals. A continuació hem de pensar en el conflicte, ja que tota la trama girarà entorn d’aquest. També ha de constar d’una línia bàsica que consisteix en triar un personatge i marcar-li un objectiu, la recerca del qual serà interrompuda per un o més obstacles. Tota narració ha de tenir el seu protagonista, que serà ajudat per alguns personatges i, l’antagonista, al qual donaran suport els oponents que l’impediran complir el seu destí. Finalment, la trama es basarà en un seguit de fets per aconseguir uns objectius marcats pel personatge principal.”

Per concloure, podem dir que aquest autor ens dona a tots una lliçó que ens servirà per arribar a entendre un conte i per aconseguir escriure’l el millor possible.

Joan Serrado i Laia Lorente