INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida
INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida
INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

TRAMITACIÓ DE TÍTOLS

 • La tramitació de títols es fa a la secretaria del centre.

 • Els títols d'ensenyaments postobligatoris tenen unes taxes que cal pagar:

  ESO

  gratuït

  Batxillerat

  69,65 euros

  Títol de tècnic/a (cicle grau mitjà)

  69,65 euros

  Títol de tècnic/a superior (cicle de grau superior)

  78 euros

  Reexpedició del títol (expedició de duplicats):

  17,25 euros


   

 • Bonificacions i exempcions amb la presentació de la documentació acreditativa:

  Bonificació del 50%

  Famílies nombroses categoria general

  Famílies monoparentals

  Exempció del pagament

  Famílies nombroses categoria especial

  Persones amb discapacitat igual o superior al 33% Infants o adolescents en acolliment familiar

  Víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)

Com? Tramitació del títol

Títol de graduat/da en Educació Secundària Obligatòria

 • L'expedició del títol és gratuïta, per tant, no s'ha de pagar cap taxa.

 • A final de curs la secretaria del centre fa els tràmits de sol·licitud del títol per a tots els alumnes que han obtingut el graduat en ESO (alumnes de 4t i alumnes que finalitzen el CFGB).

 • Els alumnes han de recollir el resguard del títol a la secretaria del centre quan estigui disponible. Aquest resguard fa les funcions de títol fins que el títol imprès arribi al centre, uns 2 anys després de la seva tramitació.

Títol de Batxillerat i Cicles formatius

Cal seguir els següents passos:

1r. Anar a la secretaria del centre i emplenar l'imprès de sol·licitud (adjuntant còpia del Document d'identificació). La secretaria del centre generarà un resguard de pagament de la taxa corresponent.

2n. Fer el pagament de la taxa, que té una data de caducitat que cal respectar. Si caduca, cal tornar a iniciar el tràmit.

El pagament s'ha de fer a:

 • Caixers de CaixaBank

 • Oficines de CaixaBank

En línia a: https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html

3r. Un cop s'ha pagat la taxa, cal tornar a la secretaria amb el resguard del pagament de la taxa (1r imprès donat sense fer cap modificació) i el comprovant de pagament que s'hagi generat en pagar.

4. La secretaria lliurarà el resguard del títol definitiu segellat. Aquest resguard té la mateixa validesa que el títol mentre no sigui expedit.

Altres preguntes

Quin és el termini de lliurament dels títols originals?

El termini de lliurament del títol original és d'aproximadament de dos anys des del moment de la seva sol·licitud.

El centre comunicarà als interessats la disponibilitat del títol perquè pugui ser recollit.

On es recull?

A la secretaria del centre amb el resguard de títol original i el document d'identitat. En cas que el titular no el pugui recollir, pot autoritzar una altra persona, que ha de presentar fotocòpia del document d'identitat del titular i també la seva identificació.