INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida


Els estudis de Batxillerat ofereixen diferents modalitats o recorreguts curriculars i, en començar el Batxillerat, l’alumne escull una modalitat. Cadascuna de les modalitats atendrà les finalitats formativa, orientadora i preparatòria en relació amb els diferents àmbits del saber.

Això permet, a més de la formació general de l’alumnat, una adequació a les característiques i interessos i una preparació especialitzada per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món del treball.

Els estudis de Batxillerat permeten a l’alumnat continuar la seva formació de manera que pugui accedir amb garanties als estudis superiors desitjats.

A l’Institut Caparrella oferim dues modalitats:

Organització del batxillerat: