INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida
Política de privacitat
Informació bàsica sobre el tractament de dades  (Reglament (UE) 2016/679)

Responsable del tractament
El Centre Escolar que realitza la gestió acadèmica.
 
Finalitat del tractament
Gestió acadèmica del Centre Escolar en l'exercici de la seva funció docent i orientadora.
 
Legitimació
Consentiment atorgat per l’usuari al Centre Escolar.

Destinataris
Les dades dels usuaris les gestionarà el Centre Educatiu en la seva funció docent i orientadora, i no seran comunicades a d’altres tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
 
Drets de les persones
Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
 
Termini de conservació de les dades
Mentre l’usuari mantingui la relació amb el Centre Escolar  i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
 
Reclamació
Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
 
Informació addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sol·licitant-lo al Centre Escolar.