INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

El centre disposa d’un ampli fons bibliogràfic: 5015 exemplars de llibres, dintre dels quals predominen les obres de consulta general: enciclopèdies temàtiques i col.leccions específiques d’ Història universal, Història de España, Història de Catalunya, Història de la literatura etc., obres de referència que permeten ampliar la informació dels llibres de text i que són una font bàsica per als treballs de recerca lligats a les diferents matèries curriculars.

La Biblioteca compta també amb diverses col..leccions completes de literatura ( Cátedra. Letras hispánicas, Planeta. Clásicos universales, Les millors obres de la literatura catalana i universal d’edicions 62.) que recullen les obres més representatives de la literatura catalana, espanyola i universal. Oferim a disposició dels alumnes 4 exemplars de cadascuna de les obres de lectura obligatòria fixades per a cada curs.

Alhora per tal d’estimular l’hàbit lector els estudiants tenen accés a un ampli ventall de títols de literatura juvenil de diverses editorials (Alfaguara, Cruïlla, Edebé…) especialitzades en la temàtica adolescent.

Tenim també un servei d’hemeroteca on els alumnes poden consultar la premsa local i nacional, revistes de divulgació general: Geo, Muy Interesante, El Temps, i d’altres de caire més específic: PC, d’informàtica i UNO, de matemàtiques


FUNCIONAMENT:La catalogació bibliogràfica està informatitzada, fet que ens permet agilitzar la recerca d’obres i el sistema de préstec. La biblioteca està dotada amb un ordinador des del qual els alumnes poden cercar informació via Internet.
La Biblioteca està oberta durant tot l’horari escolar i així permet que els alumnes aprofitin les hores lliures per estudiar o fer els exercicis o treballs de cadascuna de les matèries amb l’assessorament del professor responsable de la biblioteca.


CONSULTA CATÀLEG:Per consultar el catàleg de la nostra biblioteca mireu www.xtec.cat/epergam i en “l’entorn consulta” seleccioneu la biblioteca IES CAPARRELLA Lleida de la llista de biblioteques ePèrgam1″