INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Descripció dels programes de formació i inserció

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) són estudis dirigits a joves que no han obtingut la titulació de la ESO i es volen continuar formant cap a la via de la formació professional.

Els seus principals objectius són proporcionar-te les competències que et permetin la incorporació al món laboral o a continuar amb la teva formació.

Accés als programes de formació i inserció

Per accedir a aquests programes cal que compleixis amb els següents requisits:

  • Ser major de 16 anys i menor de 21 anys.
  • No haver obtingut el títol de la ESO.

Aquests ensenyaments tenen una durada de 1.000 hores (1 curs acadèmic), i s'estructuren de la següent forma:
 

Mòduls de Formació Professional

Mòduls de Formació General

Entre 615 i 665 hores.
Per a l'assoliment de les competències professionals.
(inclouen pràctiques en empreses)

Entre 335 i 385 hores.
Per a l'adquisició de competències bàsiques i instrumentals que han de facilitar l'assoliment de les competències professionals.
(inclouen tutoria grupal)

Tutoria individual, acompanyament i orientació


El programa es proposa com un itinerari integrat de formació bàsica i integració laboral amb els trets bàsics següents: 

  • Formació de caràcter eminentment professional.
  • Desenvolupament dels continguts necessaris de formació instrumental bàsica (coneixements útils per a la preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà).
  • Orientació i formació laboral per facilitar la transició al treball.
  • Competències transversals: resolució de problemes, organització de treball, treball en equip, autonomia, responsabilitat.
  • Realització de la formació teoricopràctica en les instal·lacions de l’IES Caparrella.
  • Pràctiques en centres de treball.
  • Tutoria i seguiment individualitzat al llarg de tot el procés.
  • Grups reduïts.

 Descarregar pdf informatiu