INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida
  • Instal·lacions elèctriques i domòtiques180 hores
  • Instal·lacions de telecomunicacions 180 hores
  • Operacions de manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis40 hores
  • Formació en centres de treball - 180 hores
  • Projecte integrat (40 hores dedicació alumne dintre dels mòduls I.a) Formació bàsica en prevenció de riscos laborals - 35 hores
  • Estratègies i eines de comunicació - 110 hores
  • Entorn social i territoria - 30 hores
  • Estratègies i eines matemàtiques - 110 hores
  • Incorporació al món professional - 45 hores