INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

3 cursos

Competència general del cicle

Cicle aprovat pel Departament d’Ensenyament com un projecte pilot.

Aquest cicle s’imparteix en alternança amb empreses del sector, a través de convenis/contractació de l’alumnat per part de les empreses. Al llarg dels tres cursos acadèmics l’alumne/a compagina l’activitat al centre educatiu amb el treball a l’empresa. S’imparteix un currículum adaptat a vehicles industrials.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL: 
- Tallers de reparació d’automòbils: mecànica i electricitat. 
- Tallers de reparació de maquinària agrícola i obres públiques: mecànica i electricitat, equips, arreus i transformacions opcionals. 
- Empreses que per la seva activitat realitzin treballs de manteniment elctromecànic de motors tèrmics (grups electrògens, etc.).
 
SORTIDES PROFESSIONALS: 
- Mecànica d’automòbils. 
- Electricista d’automòbils. 
- Mecànic d’equips dièsel. 
- Instal·lador d’accessoris. 
- Mecànic de maquinària agrícola i d’obres públiques. 
- Mecànic de motocicletes. 
- Mecànic de vehicles pesants.

Descarregar pdf informatiu

Durada: 132h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Motors: funcionament i components. 33h.
 • UF 2: Verificació, diagnosi d’avaries i manteniment dels motors. 99 h.

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: 33h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Combustibles i sistemes anticontaminació. 22 h.
 • UF 2: Sistemes auxiliars dels motors. Gestió i funcionament. 44 h.
 • UF 3: Verificació, diagnosi i manteniment dels sistemes auxiliars 66 h.

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Circuits pneumàtics i hidràulics. 33 h.
 • UF 2: Sistemes de suspensió i direcció. 66 h.
 • UF 3: Diagnosi i manteniment dels sistemes de direcció i suspensió. 66 h.

Durada: 132h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Sistemes de transmissió. Funcionament, verificació i diagnosi. 66 h.
 • UF 2: Transmissions automàtiques. Funcionament, verificació i diagnosi. 22 h.
 • UF 3: Sistemes de frens. Funcionament, verificació i diagnosi. 44 h.

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: 33h

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Principis electrotècnics bàsics. 33 h.
 • UF2: Circuits elèctrics bàsics: simbologia i esquemes. 33 h.
 • UF3: Circuits de càrrega. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 h.
 • UF4: Motors elèctrics. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 h.

Durada: 132h
Hores de lliure disposició: 33h

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Funcionament i verificació dels circuits elèctrics auxiliars. 55 h.
 • UF2: Xarxes de comunicacions. 22 h.
 • UF3: Diagnosi i manteniment dels sistemes elèctrics. 22 h.

Durada: 132h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Sistemes de seguretat. Funcionament, verificació, diagnosi i manteniment. 46 h.
 • UF2: Sistemes de confortabilitat. Funcionament, verificació, diagnosi i manteniment. 46 h.
 • UF3: Manteniment i reciclatge dels sistemes amb gasos refrigerants. 46 h.