INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2.000 hores (2 cursos escolars)

Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions domòtiques, aplicant la normativa i la reglamentació vigents, els protocols de qualitat, de seguretat i de riscos laborals, assegurant-ne la funcionalitat i el respecte al medi ambient.


Descarregar pdf informatiu

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l’activitat en microempreses i en empreses petites i mitjanes, majoritàriament privades, en les àrees de muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicació, instal·lacions de circuit tancat de televisió i seguretat electrònica, centraletes telefòniques i infraestructures de xarxes de veu i de dades, sonorització i megafonia, instal·lacions de radiocomunicacions, sistemes domòtics i equips informàtics, per compte propi o bé d’altri.

Sortides professionals

 • Personal instal·lador de sistemes de seguretat.
 • Personal instal·lador de telecomunicacions en edificis d'habitatges.
 • Personal tècnic en instal·lació i manteniment de xarxes locals.
 • Personal instal·lador d'antenes.
 • Personal instal·lador de telefonia.
 • Personal tècnic en instal·lacions de so.
 • Personal instal·lador mantenidor de sistemes domòtics.
 • Personal tècnic instal·lador mantenidor d'equips informàtics.
 • Personal tècnic muntador d’instal·lacions elèctriques domèstiques i industrials.

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores.


Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Instal·lacions d’antenes.
 • UF2: Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació.

Durada: 165 hores.
Hores de lliure disposició:
33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Instal·lació i muntatge de xarxes locals cablades
 • UF2: Infraestructures de xarxes de dades sense fil
 • UF3: Centraletes telefòniques de baixa capacitat

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Configuració d’instal·lacions de megafonia i sonorització.
 • UF2: Muntatge d’instal·lacions de megafonia i sonorització.
 • UF3: Manteniment d’instal·lacions de megafonia i sonorització.

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Instal·lacions de circuit tancat de televisió.
 • UF2: Instal·lacions de seguretat electrònica.

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Instal·lació i muntatge d'equips informàtics
 • UF2: Manteniment d’equips informàtics
 • UF3: Aplicacions informàtiques

Durada: 132 hores.
Hores de lliure disposició:
33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats
 • UF2: Instal·lacions domòtiques amb sistemes centralitzats i distribuïts

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Instal·lació d’equips i sistemes de radiocomunicacions.
 • UF2: Manteniment d’equips i sistemes de radiocomunicacions.

Durada: 132 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Muntatge de circuits elèctrics bàsics.
 • UF2: Instal·lacions elèctriques bàsiques en habitatges.
 • UF3: Instal·lacions elèctriques bàsiques en locals.
 • UF4: Instal·lacions de motors elèctrics.

Durada: 165 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Circuits de corrent continu i electromagnetisme.
 • UF2: Circuits de corrent altern.
 • UF 3: Electrònica analògica.
 • UF4: Electrònica digital no programable.
 • UF5: Electrònica digital microprogramable.

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Incorporació al treball.
 • UF2: Prevenció de riscos laborals.

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora.

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Anglès tècnic

Durada: 297 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Síntesi.

Durada: 383 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Sortides professionals:

 • Personal instal·lador de sistemes de seguretat.
 • Personal instal·lador de telecomunicacions en edificis d'habitatges.
 • Personal tècnic en instal·lació i manteniment de xarxes locals.
 • Personal instal·lador d'antenes.
 • Personal instal·lador de telefonia.
 • Personal tècnic en instal·lacions de so.
 • Personal instal·lador mantenidor de sistemes domòtics.
 • Personal tècnic instal·lador mantenidor d'equips informàtics.
 • Personal tècnic muntador d’instal·lacions elèctriques domèstiques i industrials.