INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar sessions d’animació musical i visual en viu i en directe i efectuar la captació, mescla directa, enregistrament i reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

- a
judant/a de so en televisió
- microfonista de cinema i vídeo
- microfonista de concerts musicals
- microfonista d'espectacles escènics
- ajudant/a de muntatge de so en cinema
- discjòquei
- videojòquei
- videodiscjòquei
- jòquei de llums (light-jokey)
- retocador/a fotogràfic/a digital

Descarregar pdf informatiu

Durada: 132 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Infraestructures de so.
 • UF 2: Preinstal·lació elèctrica de sistemes sonors.
 • UF 3: Muntatge de sistemes de so.
 • UF 4: Connexió i manteniment en instal·lacions de so

Durada: 132 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Sistemes de captació de so.
 • UF 2: Configuració del sistema de captació de so en produccions audiovisuals.
 • UF 3: Captació de so en produccions audiovisuals.
 • UF 4: Captació de so en directe

Durada: 132 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Ajust d’equips i programari de control, edició i mescla.
 • UF 2: Configuració de sistemes d’edició de so gravat.
 • UF 3: Realització i control de la mescla i el processat d’àudio.
 • UF 4: Muntatge i configuració de monitoratge.
 • UF 5: Planificació de projectes sonors.

Durada: 132 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Selecció de tipologies musicals.
 • UF 2: Selecció de materials visuals.
 • UF 3: Elaboració de catàlegs de mitjans.
 • UF 4: Tècniques de programació de sales.
 • UF 5: Tècniques de promoció.

Durada: 165 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Organització d’arxius d’àudio.
 • UF 2: Planificació de la sessió.
 • UF 3: Instal·lació dels equips.
 • UF 4: Tècniques de mescla en sala.
 • UF 5: Tècniques de mescla per a programes de ràdio.

Durada: 198 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Realització de visuals.
 • UF 2: Instal·lació i configuració de l’equip d’imatge.
 • UF 3: Instal·lació i configuració de l’equip luminotècnic.
 • UF 4: Mescla visual en viu.
 • UF 5: Actuació luminotècnica en viu.

Durada: 198 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Digitalització d’originals analògics.
 • UF 2: Captació d’imatges digitals.
 • UF 3: Tractament i edició d’imatges de mapa de bits.
 • UF 4: Tractament i edició d’imatges vectorials.
 • UF 5: Edició de peces visuals per sessions d’animació musical i visual.

Durada: 66 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball.
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals.

Durada: 66 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

Durada: 99 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Anglès tècnic.