INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció, diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL: 
- Tallers de manteniment i reparació de vehicles. 
- Companyies d’assegurances i empreses dedicades a la inspecció tècnica de vehicles. 
- Empreses de fabricació i muntatge de carrosseries i equips. Laboratoris d’assajos de conjunts i subconjunts de vehicles. 
- Empreses dedicades a la venda i comercialització de comprovació i diagnosi i recanvis.
- Empreses amb flota de vehicles de lloguer, serveis públics, transport de passatgers o mercaderies.
 
SORTIDES PROFESSIONALS: 
- Cap de taller. 
- Receptor/reparador de vehicles. 
- Encarregat de taller. 
- Encarregat de la secció de planxa i pintura. 
- Encarregar d’ITV 
- Perit taxador de vehicles


Descarregar pdf informatiu

Durada: 231h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Muntatge de circuits. 33 h.
 • UF 2: Elements electro-electrònics. 44 h.
 • UF 3: Diagnosi d’avaries en els circuits elèctrics. 66 h.
 • UF 4: Manteniment dels sistemes elèctrics. 33 h.
 • UF 5: Reformes elèctriques. 22 h.

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques. 33 h.
 • UF 2: Transmissió de força i trens de rodatge: funcionament i avaries. 66 h.
 • UF 3: Reparació de transmissions i trens de rodatge. 66 h.

Durada: 23h
Hores de lliure disposició: 33h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Motors: funcionament, components i verificacions. 55 h.
 • UF 2: Sistemes auxiliars del motor i diagnosi. 55 h.
 • UF 3: Procediments i tècniques de reparació de motors. 55 h.

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: 33h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Representacions gràfiques i mecanització. 22 h.
 • UF 2: Elements amovibles. 22 h.
 • UF 3: Elements metàl·lics i sintètics. 44 h.
 • UF 4: Unió d’elements fixos. 33 h.
 • UF 5: Transformacions opcionals. 11 h.

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Protecció i preparació de superfícies. 66 h.
 • UF 2: Pintat d’acabat. 55 h.
 • UF 3: Decoració i retolació de superfícies. 22 h.
 • UF 4: Correcció de defectes. 22 h.

Durada: 99h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Processos de fabricació i danys en l’estructura. 33 h.
 • UF 2: Diagnosi i valoració de danys. 33 h.
 • UF 3: Reparacions en bancades i reformes. 33 h.

Durada: 99h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Processos de manteniment de vehicles i grans flotes. 44 h.
 • UF 2: Emmagatzematge i control del magatzem. 33 h.
 • UF 3: Recepció. 22 h.

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Tècniques de comunicació, empresa i atenció al client. 33h.
 • UF 2: Feedback amb clients i control de qualitat. 33h.

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball. 33h.
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals. 33h.

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 h.

Durada: 231h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Projecte en automoció. 231 h.

Durada: 449h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Formació en centres de treball. 449 h.