INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Competència general del cicle

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar projectes fotogràfics complets, captar, registrar i tractar imatges en produccions audiovisuals i il·luminar espais escènics en audiovisuals, espectacles i esdeveniments, determinant i controlant la qualitat tècnica, formal i expressiva.

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: 

- operador o operadora de càmera de cine
- vídeo i televisió, ajudant de càmera
- reporter o reportera d'ENG (electronics news gathering)
- il·luminador o il·luminadora de televisió, ajudant d'il·luminació
- responsable d'il·luminació d'espectacles en viu
- luminotècnic o luminotècnica d'espectacles en viu
- tècnic o tècnica de taules de control d'il·luminació en espectacles
- fotògraf o fotògrafa, reporter gràfic o reportera gràfica
- retocador o retocadora de fotografia digital
- supervisor o supervisora de sistemes digitals i vectorials d'imatge

Descarregar pdf informatiu

Durada: 99 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Llenguatge i expressió audiovisual
 • UF 2: Tecnologia d'equipament de càmera
 • UF 3: Planificació de les operacions de càmera
 • UF 4: Fluxes de treball d'equip de càmera

Durada: 165 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Control de l'exposició i ajustos dels paràmetres de càmera.
 • UF 2: Posicionament i moviment de càmera
 • UF 3: Tècniques d’enregistrament amb una sola càmera

Durada: 99 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Avaluació dels projectes d’il·luminació.
 • UF 2: Il·luminació d’espectacles en viu
 • UF 3: Il·luminació per audiovisuals
 • UF 4: Realització del pla d’il·luminació

Durada: 132 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Tecnologia i planificació d’instal·lacions d’il·luminació
 • UF 2: Instal·lació elèctrica, cablatge i manteniment d’equips d’il·luminació
 • UF 3: Muntatge  de la il·luminació d’espectacles en viu
 • UF 4: Muntatge  de la il·luminació per audiovisuals

Durada: 132 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Narrativa audiovisual de la il·luminació
 • UF 2: Manipulació tècnica i expressiva de la il·luminació
 • UF 3: Control de la il·luminació en espectacle en viu
 • UF 4: Control de la il·luminació en la presa i postproducció audiovisuals

Durada: 99 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Disseny i posada en escena d’un projecte fotogràfic
 • UF 2: Pla de treball, recursos i organització de l’empresa fotogràfica

Durada: 198 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Preparació de la presa fotogràfica
 • UF 2: Il·luminació, control de l’exposició i presa fotogràfica
 • UF 3: Presa fotogràfica en projectes de retrat i moda
 • UF4: Presa fotogràfica en projectes de reportatge

Durada: 132 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Preparació, manteniment i ajustos dels dispositius digitalitzadors
 • UF 2: Preparació d’originals i procés de digitalització d’imatges fotogràfiques
 • UF 3: Tractament d’imatges fotogràfiques mitjançant aplicacions informàtiques
 • UF 4: Creació de muntatges digitals i gràfics vectorials

Durada: 66 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Gestió, realització i retoc de còpies fotogràfiques.
 • UF 2: Acabat i presentació d'originals en suports físics i digitals
 • UF 3: Conservació, manteniment i arxiu d'imatges fotogràfiques.

Durada: 99 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Estructura narrativa i planificació del reportatge
 • UF 2: Captació i registre audiovisual en realització de reportatges
 • UF 3: Edició de reportatges

Durada: 66 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals

Durada: 66 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 264 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Projecte d'il·luminació, captació i tractament d'imatge.