INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Competència general del cicle

Realitzar la conducció de vehicles de transport per carretera, complint les normes de circulació, seguretat vial i de transport establertes així com la normativa d'àmbit europeu i altres funcions relacionades amb l'atenció a passatgers, la supervisió i realització d'operacions de càrrega, l'operativa de magatzem i distribució de paqueteria, ajustant-se a procediments establerts segons els requeriments de qualitat, seguretat i protecció ambiental establerts.


Àmbit professional i de treball:

Les persones que obtenen aquest títol exerciran la seva activitat en petites, mitjanes i grans empreses, que presten serveis de transport de viatgers o de mercaderies per carreteres, ja sigui en l’àmbit nacional i internacional,, tant per compte propi, com per compte aliè. També podran exercir altres funcions relacionades amb l’operativa de magatzem i distribució de paqueteria. La seva activitat professional de conducció està sotmesa a regulació per l’Administració competent. En el desenvolupament de la seva activitat professional s’apliquen els principis d’accessibilitat universal d’acord amb la legislació vigent.

Sortides professionals

 • Conductor de camió T.I.R. (Transport Internacional).
 • Conductor de camió de mercaderies perilloses.
 • Conductor de camió amb remolc i/o de tracto camió.
 • Conductor de cisternes.
 • Conductor de vehicle frigorífic.
 • Conductor de porta vehicles.
 • Conductor formigonera.
 • Conductor de vehicle basculant.
 • Conductor de vehicles autobolquet (Dumper).
 • Conductor de vehicles grua d’auxili en carretera.
 • Conductor de vehicles especials.
 • Conductor de vehicles de transport d’animals vius.
 • Conductor de vehicles destinats a transport de viatgers per carretera
 • Conductor d’autobús urbà.
 • Conductor d’autobús interurbà.
 • Conductor d’autobús internacional.
 • Conductor d’autobús escolar.
 • Conductor de taxi.
 • Conductor professional d’ automòbil.
 • Conductor professional de vehicle de transport de passatgers de fins a 9 places.
 • Conductor de furgoneta de fins a 3.500 kg.

Durada: 231 hores
Hores de lliure disposició:
no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: conducció inicial de vehicles de transport. 231 hores

Durada: 165 hores.
Hores de lliure disposició:
No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: conducció racional i segura de vehicles de transport. 165 hores

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: el sector i la normativa del transport. 66 hores
 • UF2: l’activitat del transport. 33 hores

Durada: 132 hores.
Hores de lliure disposició:
No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Transport, càrrega i descàrrega i transport especialitzat. 33 hores
 • UF2: Transport de mercaderies perilloses. 33 hores
 • UF3: Transport de mercaderies peribles. 33 hores
 • UF4: transport d’animals vius. 33 hores

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició:
33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: transport de viatgers. 44 hores
 • UF 2: tècniques de comunicació i atenció al client. 33 hores
 • UF 3: imatge i qualitat en l’empresa. 22 hores

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició:
no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: el magatzem dins la cadena logística. 33 hores
 • UF2: operacions dins el magatzem. 33 hores
 • UF3: manipulació de càrregues amb carretons elevadors. 33 hores

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició:
33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: motors i revisions prèvies. 33 hores
 • UF2: manteniment de transmissions i trens de rodatge. 33 hores
 • UF3: sistemes elèctrics i el seu manteniment bàsic. 33 hores

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició:
no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: recursos i trasllat d’accidentats. 22 hores
 • UF2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors. 22 hores
 • UF3: atenció sanitària d’urgència. 22 hores

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició:
no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: anglès tècnic. 99 hores

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició:
no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Incorporació al treball. 33 hores
 • UF2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Durada: 297 hores.
Hores de lliure disposició:
no se n’assignen

Durada: 383 hores.
Hores de lliure disposició: no se n’assignen